موارد تکنیکی

 

 • مرتب کردن ورودی ها بر اساس فیلدهای مورد نیاز شما
 • ۱۹ نوع داده را ذخیره کنید. شامل انواع : متن، تصویر، تاریخ و زمان، صدا، اطلاعات تماس، موقعیت مکانی مشتریان، امتیاز دهی، شماره تلفن، ذخیره اعداد و ...
 • محاسبه بر روی اعداد ورودی شامل: جمع،
 • تعیین حداقل و حداکثر ورودها، میانگین و  ...
 • جستجوی سریع بین اطلاعات وارد شده.
 • دسترسی به اطلاعات به صورت آنلاین و آفلاین

سیستم بدون کاغذ

 

 • جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز در محیط کار
 • دسترسی به کلیه اطلاعات در هر زمان و هر مکان
 • مدیریت اطلاعات از راه دور
 • کم کردن هزینه سیستم کاغذی

مدیریت کار

 

 • دسترسی به اطلاعات ضروری محل کار
 • مدیریت عملکرد کارکنان
 • مدیریت هزینه و درآمد