راه اندازی سایت
کمتر از ۷۲ ساعت سایت اینترنتی خود را با امکان نوبت دهی تحویل بگیرید!
شرح امکانات
 • تنظیم زمان برای هر نوبت (مثلا ۱۵ دقیقه یا بیشتر)
 • تنظیم وقفه بین زمان های رزرو
 • دارای دو درگاه پیامک ملی پیامک و فراپیامک
 • دارای رنگ بندی و ظاهر متفاوت
 • تنظیم تقویم فارسی
 • تعیین روز های تعطیل
 • رزرو وقت بدون ثبت نام
 • امکان فروش چند وقت پیوسته
 • امکان محدود کردن مشتریان برای رزرو (در روز، هفته، ماه یا سال)
 • امکان افزودن کاربر برای مدیریت وقت و سرویس نوبت دهی
 • تعیین تقویم سرویس به صورت ساعات روز و به صورت روزانه
 • تعیین وقفه در بین نوبت (مثلا ساعت ۱۳ تا ۱۴ نوبت بسته باشد)
 • امکان فروش یک وقت به چند مشتری یا محدود کردن
 • دارای درگاه پرداخت زرین پال و یا ملت