خصوصیات اصلی سیستم مدیریت کسب و کار

موارد تکنیکی   مرتب کردن ورودی ها بر اساس فیلدهای مورد نیاز شما ۱۹ نوع داده را ذخیره کنید. شامل انواع : متن، تصویر، تاریخ و زمان، صدا، اطلاعات تماس، موقعیت مکانی مشتریان، امتیاز دهی، شماره تلفن، ذخیره اعداد و … محاسبه بر روی اعداد ورودی شامل: جمع، تعیین حداقل …